Kontakt

E-mail: pervete@top-channel.tv
Tel/Mobile: +355 4 2 253 177
Web: top-channel.tv/pervete

Licensuar nga Talpa Distribution B.V.
Formati origjinal nga Talpa Content B.V.