Intervista
Frenkli Vjero - Performanca e Tete Gjysmefinale

Olsa Ballguri - Performanca e Shtate Gjysmefinale

Megi Laska - Performanca e Gjashte Gjysmefinale

Video e fundit


Licensuar nga Talpa Distribution B.V.
Formati origjinal nga Talpa Content B.V.